คณะกรรมการชมรม ร่วมกับ คณะกรรมการ Mekong Endosurgery Development Association (MESDA) ดูงานระบบประเมินคุณภาพการผ่าตัดลำไส้ใหญ่ผ่านกล้องและเยี่ยมชมโรงพยาบาล คณะกรรมการ Japan society endoscopic surgery (JSES ) เพื่อพัฒนาการฝึกอบรม

No Images found.

Dealing with colorectal disease วันที่ 24 มีนาคม 2561

No Images found.

Dealing with colorectal disease วันที่ 23 มีนาคม 2561

No Images found.