สมาชิกวิสามัญ คือ ไม่มีวุฒิบัตรศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ค้นหา
#คำนำหน้า↑ ชื่อนามสกุลหน่วยงาน
1นายแพทย์Panyawongchindaphanโรงพยาบาลปทุมธานี
2แพทย์หญิงกษมากันทรวิชัยวัฒน์รพ.เลิดสิน
3นายแพทย์จิรวิทย์ขาวเมืองน้อยโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
4นายแพทย์จิระศักดิ์เพชรประสิทธิ์ศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาลกระบี่
5นายแพทย์จิราวุธพันธชาติโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
6นายแพทย์ญาณพลตาลสุขรพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
7นายแพทย์ดนัยไชยพันธุ์โรงพยาบาลสกลนคร
8นายแพทย์ทรงวุฒิสุเมธวทานิยสมิติเวชศรีราชา
9นายแพทย์ทวีชัยวิษณุโยธินภาควิชาศัลยศาสตร์ รพ.มหาราช นครราชสีมา
10นายแพทย์ธัญดรจีระพันธุรพ.พระมงกุฎเกล้า
11นายแพทย์นพวัชร์สมานคติวัฒน์รพ.ราชบุรี
12นายแพทย์บริรักษ์เจริญศิลป์รพ.สวรรค์ประชารักษ์
13นายแพทย์บารมีบุญเลิศรพ. ลำพูน
14นายแพทย์ปิยวรรณเกณฑ์สารคูรพ.ร้อยเอ็ด
15นายแพทย์พงศกรศรีจันทร์กลุ่มงานศัลยกรรม รพ. สุรินทร์
16นายแพทย์รุซตาสาและกลุ่มงาน ศัลยกรรม รพ.ปัตตานี
17นายแพทย์วรวิทย์ฆังตระกูลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18นายแพทย์วัชร์สมานคติวัฒน์รพ.ราชบุรี
19นายแพทย์วินัยอึงพินิจพงศ์รพ.สุรินทร์
20นายแพทย์ศราวุธลอมศรีรพ.อุดรธานี
21นายแพทย์ศุภลาภภาสุรวณิชRoyal Phnom Penh Hospital
22นายแพทย์สิทธิภัทร์รุ่งประเสริฐโรงพยาบาลหาดใหญ่
23นายแพทย์สุรกิจพรชัยรพ.สระบุรี
24นายแพทย์อมรพลกันเลิศFaculty of medicine, Thammasat University
25นายแพทย์อัสนีภมะราถารพ.อุตรดิตถ์
26นายแพทย์เกรียงศักดิ์เจนวิถีสุขภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์…
27นายแพทย์เดชามีสุขรพ.นภาลัย อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
28นายแพทย์เสาวนีย์กิจอุดมรัตน์รพ.ตำรวจ
29นายแพทย์โอวตือแซ่เซียวภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์
30นายแพทย์ไชยรัตน์ทรัพย์สมุทรชัยหน่วยศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารและศัลยศาสตร์ทั่วไป…