ชมรมศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เข้าร่วม งานประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48