คณะกรรมการชมรม ร่วมกับ คณะกรรมการ Mekong Endosurgery Development Association (MESDA) ดูงานระบบประเมินคุณภาพการผ่าตัดลำไส้ใหญ่ผ่านกล้องและเยี่ยมชมโรงพยาบาล คณะกรรมการ Japan society endoscopic surgery (JSES ) เพื่อพัฒนาการฝึกอบรม

No Images found.