คณะกรรมการชมรม ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก แห่งประเทศไทย ลงนาม ถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ให้มีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ