คณะกรรมการชมรม ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและเข้าร่วมประชุม Asia Pacific of Coloproctology ครั้งที่ 17 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

No Images found.