ชมรมศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนักแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและเข้าร่วมประชุม ใน Philippine society colorectal surgery 2019